Masz pytania?

tel./fax
+48 91 488 5 777
al. Wojska Polskiego 45
e-mail: biuro@extra.pl

Wyszukaj oferty

typ transakcji

nieruchomość

Miejscowość

Dzielnica - osiedle

cena (zł)

powierzchnia (m2)

pokoi

numer oferty

Twój notes

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

Zalety płynące z zakupu mieszkania na firmę

Kupno nieruchomości na prowadzoną działalność gospodarczą to często bardzo opłacalne, a jednocześnie bezpieczne rozwiązanie dla firmy. Jako że wiąże się ono ze sporą inwestycją finansową, przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto przeanalizować wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania.

Przed zakupem nieruchomości w Szczecinie czy innym mieście, niezbędne będzie sprawdzenie księgi wieczystej, w której znajdziemy informacje na temat stanu prawnego mieszkania. Warto także przeanalizować dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.

Główną zaletą płynącą z kupna mieszkania na firmę jest możliwość amortyzacji, czyli wliczenia wartości nieruchomości w koszty prowadzonej działalności, co pozwala na znaczące zredukowanie wysokości podatku dochodowego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, każdy przedsiębiorca powinien się zastanowić, jaką wartość mieszkania może ująć w każdym miesiącu w kosztach prowadzonej przez siebie działalności. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że ustalając wysokość części mieszkania ujętej w kosztach, niezbędne będzie pomnożenie wartości początkowej nieruchomości przez roczną stawkę amortyzacji, a uzyskany wynik podzielić przez 12.

Pierwszym etapem powinno być ustalenie wartości początkowej lokalu, którą określa cena nabycia mieszkania powiększona o koszty związane z zakupem. Posłużyć można się tu również tak zwaną metodą uproszczoną, umożliwiającą określenie wartości początkowej nieruchomości. Opiera się ona o pomnożenie powierzchni lokalu przez kwotę 988 złotych.

Po określeniu wartości początkowej zakupionej przez nas nieruchomości, wprowadzamy mieszkanie do ewidencji środków trwałych. Skorzystać możemy tu wyłącznie z metody liniowej, polegającej na odpisach amortyzacyjnych o stałej wartości przez czas jej trwania. Stawkę tę określa się zgodnie z wykazem w wysokości 1,5% rocznie albo indywidualnie - 10% rocznie.

Warto pamiętać o tym, iż organ podatkowy zastrzegł, że podatnicy mogą w sposób indywidualny ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych. Dotyczy to wyłącznie tych z nich, które zostały wprowadzone po raz pierwszy do ewidencji podatnika, z zastrzeżeniem, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Jeśli zdecydujemy się na wynajęcie mieszkania kupionego na firmę, istnieje spore prawdopodobieństwo, że będziemy zwolnieni od zapłaty podatku. Wyższa stawka amortyzacji dopuszcza bowiem sytuację, w której koszty odpisów przewyższają wysokości z najmu. Przedsiębiorca wynajmujący nieruchomość może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego z najmu nawet przez 10 lat.

Gdy zaciągniemy kredyt na kupno mieszkania na firmę, pamiętajmy, że mimo iż spłata kapitału nie jest kosztem podatkowym, będą nim z pewnością zapłacone od rat odsetki. Te z nich, które zostały naliczone przed wprowadzeniem nieruchomości do ewidencji środków trwałych, zwiększają jego wartość podatkową. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną, czy może w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kupione na firmę mieszkanie może być wynajmowane. Zysk osiągany z tego tytułu będzie przychodem z działalności. Do jego rozliczenia potrzebna nam będzie faktura. Najlepszym rozwiązaniem będzie wynajem mieszkania innemu przedsiębiorcy - stosuje się wówczas stawkę 23%, co pozwala na odliczenie wysokości podatku VAT. Niezbędne będzie tu jedynie wykazanie konieczności dostosowania lokalu do prowadzonej przez osobę wynajmującą działalności. Może być to na przykład remont czy kupno wyposażenia na potrzeby umowy najmu.

 

Autor: Max K