Masz pytania?

tel./fax
+48 91 488 5 777
al. Wojska Polskiego 45
e-mail: biuro@extra.pl

Wyszukaj oferty

typ transakcji

nieruchomość

Miejscowość

Dzielnica - osiedle

cena (zł)

powierzchnia (m2)

pokoi

numer oferty

Twój notes

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

W związku z wejściem w życie i stosowaniem od 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO,  Extra Invest Nieruchomości wprowadziło zasady ochrony danych osobowych, aby lepiej chronić Państwa prywatność.

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i uprawnieniach, jakie Państwu w związku z tym przysługują.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Extra Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 45, 70-473 Szczecin, KRS: 0000378899,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie nieruchomości - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na wyraźnej podstawie prawnej jak np. organy kontroli skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości realizujące swoje ustawowe uprawnienia, a także druga strona umowy kupna/sprzedaży nieruchomości w zakresie koniecznym do realizacji umowy,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, natomiast przechowywane będą w ograniczonym zakresie przez 10 lat tj. czas trwania terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, które mogą powstać na tle realizacji umowy,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych  lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, jak również prawo sprzeciwu, co do przetwarzania,
5) Prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie na formularzu dostępnym na stronie internetowej Administratora,
6) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

Zespół Extra Invest