Masz pytania?

tel./fax
+48 91 488 5 777
al. Wojska Polskiego 45
70-473 Szczecin
e-mail: biuro@extra.pl

Wyszukaj oferty

typ transakcji

nieruchomość

Miejscowość

Dzielnica - osiedle

cena (zł)

powierzchnia (m2)

pokoi

numer oferty

Twój notes

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

wróć DZIAŁKA na SPRZEDAŻ SZCZECIN (372221)

SymbolEXT23769 Symbol SWO372221
Typ nieruchomościDZIAŁKA Rodzaj transakcjiSPRZEDAŻ
StatusAKTUALNA Rodzaj rynkuWTÓRNY
Cena cena w innych walutach 427 000 PLNCena (EUR)100 559 €
Cena (USD)111 575 $Cena za m2280 PLN
KrajPOLSKA WojewództwoZACHODNIOPOMORSKIE
PowiatSZCZECIN GminaSZCZECIN
MiejscowośćSZCZECIN Prawobrzeże /lewobrzeżeLEWOBRZEŻE
Dzielnica - osiedleWARSZEWO Pow. działki1 525 m2
Dostępne sieciEN. ELEKTR., WODOCIĄG, KANAL.SANIT., GAZ Energia elektrycznaJEST
Podłączony gazJEST Podłączony wodociągJEST
Podłączona kanalizacjaJEST
SymbolEXT23769
Symbol SWO372221
Typ nieruchomościDZIAŁKA
Rodzaj transakcjiSPRZEDAŻ
StatusAKTUALNA
Rodzaj rynkuWTÓRNY
Cena cena w innych walutach 427 000 PLN
Cena (EUR)100 559 €
Cena (USD)111 575 $
Cena za m2280 PLN
KrajPOLSKA
WojewództwoZACHODNIOPOMORSKIE
PowiatSZCZECIN
GminaSZCZECIN
MiejscowośćSZCZECIN
Prawobrzeże /lewobrzeżeLEWOBRZEŻE
Dzielnica - osiedleWARSZEWO
Pow. działki1 525 m2
Dostępne sieciEN. ELEKTR., WODOCIĄG, KANAL.SANIT., GAZ
Energia elektrycznaJEST
Podłączony gazJEST
Podłączony wodociągJEST
Podłączona kanalizacjaJEST

opis nieruchomości

Oferta sprzedaży gruntu zlokalizowanego w okolicy Ostoi-Zagórskiego na Warszewie.

Działka zawiera się w granicach terenu elementarnego P.W.3043.MN,U

Teren elementarny P.W.3043.MN,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych;
3) dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, obsługa firm i klientów.
2. Ustalenia ekologiczne:
1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej;
2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej;
3) w wyznaczonym na rysunku planu zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia dopuszcza się budowę, rozbudowę i nadbudowę budynków mieszkalnych pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku lub zastosowania środków technicznych obniżających poziomy pól elektromagnetycznych poniżej określonych w tych przepisach.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) maksymalna wysokość budynków: 9,5 m, lecz nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi;
5) forma budynków mieszkalnych: wolnostojące, bliźniacze;
6) usługi lokalizowane wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych;
7) maksymalna powierzchnia usług: 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.

4. Ustalenia zasad parcelacji:
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej: 760 m2
;
2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej od dróg publicznych: 20 m;
3) kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi publiczne, zawarty
w przedziale od 85° do 95°.
5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) dojazd do terenu od ulic: P.W.3072.KD.L, P.W.3080.KD.L, P.W.3093.KD.L, P.W.3088.KD.D i dróg:
P.W.3084.KDW, P.W.3086.KDW, P.W.3087.KDW;
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
a) budynki jednorodzinne: nie mniej niż 2 m.p. na 1 mieszkanie,
b) handel, usługi i rzemiosło usługowe: nie mniej niż 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niż
1 m.p. na 50 m2
powierzchni użytkowej.
6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej:
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w ulicach: P.W.3072.KD.L,
P.W.3093.KD.L, P.W.3080.KD.L, P.W.3088.KD.D i drogach: P.W.3084.KDW, P.W.3086.KDW,
P.W.3087.KDW;
2) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu do zachowania, z dopuszczeniem do przebudowy;
3) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do przebudowy na linię kablową.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

kontakt

Konrad Kopij

Konrad Kopij

konrad@extra.pl

+48 600 565 615

doradca d/s nieruchomości, www.konradkopij.com

zapytaj o szczegóły oferty

wyślij kopię wiadomości do mnie

lokalizacja

Uwaga: mapa została wygenerowana na podstawie adresu może wskazywać błędne położenie

wyszukaj podobne oferty